Kurssi oli küll aga meri sai otsa...........

esmaspäev, 30. november 2009

21/11/2009

Kõigepealt koristus,

siis üldkoosolekja järgmine päev giidiga ekskursioon mööda Kärdlat (mõned olla seda juba öösi teind..).teisipäev, 3. november 2009

Orjaku sadama detailplaneering


Käina Vallavalitsus teatab Orjaku sadama detailplaneeringu algatamisest. Dokumentide ja plaanidega saab tutvuda
http://avalik.amphora.ee/kainavv/documents.aspx?org=19&unit=-1&tid=50305

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustatakse
avalikul arutelul laupäeval, 7. novembril 2009 kell 14:00
Orjaku sadamahoones.

Tulge siis kohale, kes te Hiiu Purjelaeva Seltsi laevade kodusadama käekäigu vastu huvi tunnete! Ühtlasi saab juba näha esimese arendusprojekti (sadama puhkeala) töö tulemusi.

Pildil on detailplaneeringu koostaja KAMP Arhitektide / Kaspar Kruuse loodud makett.