Kurssi oli küll aga meri sai otsa...........

reede, 17. aprill 2009

"Väinameri 2009" projekti seminar merekultuurist huvitatutele


Projekti „Väinameri 2009” raames toimuv merekultuuripärandi huviliste lihtne kokkusaamine ja arutelu


Aeg: 25. aprill 2009

Koht: Nasva Jahtklubi Saaremaal


10.00 Kogunemine Nasva Jahtklubis. Kohv ja tee.

10.30 Tervitus korraldajatelt ja KÜSKilt.

10.45 „Väinameri 2009” võrgustikuprojekti lühike ülevaade Hiiumaal, Läänemaal ja Saaremaal tegutsevatest merekultuuripärandiga tegelevatest seltsidest ja isikutest – Liina Härm, Alar Schönberg, Tõnu Veldre.

12.00 Kohvipaus ehk kerge lõuna


12.30 Mõningatest käimasolevatest ja plaanitavatest projektidest veidi lähemalt.

Hiiu halulaeva projekt. Ain Tähiste

Haapsalu Traditsioonilise Puulaeva keskus. Alar Schönberg

Mootorpurjeka "Alar" restaureerimisest ja Sõru Merekeskuse tegevusest.

13.00 Mõttekaaslaste tegemisi: Janins Dambitis Lätimaalt räägib sealsetest projektidest „Sailing ships from 19 century and today, the story of Livi coast”

13.40 Paus


13.50 Lodjakoja tegemistest Tartus räägib Priit Jagomägi

14.20 Ahvenamaa ja Põhjamaade samalaadsest tegevusest räägib esindaja Sjökvarteretist Mariehamnis. Esineja ja pealkiri hetkel veel täpsustamisel.

15.00 Kohvipaus


15.15 Arutelu väiksemates seltskondades, mida võiks ette võtta ühiselt „Väinameri 2009” projekti raames tekkinud võrgustikuga.

16.15 Lühike ülevaade kolme maakonna Hiiu-, Saare- ja Läänemaa laevandusest alates XIX sajandist kuni Teise maailmasõjani. Bruno Pao, Ain Tähiste, Jorma Friberg.

17.00 Arutelude tulemuste teavitamine. Ametliku osa lõpetamine.

Supp


Edaspidine mitteametlik osa hõlmab endas päeval saadud info baasil tehtavaid teemaarendusi ja niisama jutuajamist. Kui olud lubavad, võib teha väikse tiiru „Runbjarniga”. Õhtul saun. Huvilistel võimalus samas ööbida, hind 200 krooni. Muus osas on päev mõistagi tasuta.


Huvilistel palun enda osalemisest teada anda: alar@jussuecanum.ee, liina@hps.ee või tonuveldre@hot.ee või telefonil 52 79641 (Alar Schönberg). Sealt saab ka lähemat infot.